ჩვენ შესახებ

საქართველოს ნეიროქირურგიული საზოგაოდება არის ნეიროქირურგთა და მეცნიერთა გაერთიანება, რომლებიც ნეიროქირურგიის დარგში არიან დასაქმებული ან რომლებსაც აქვთ ინეტერესი ამ სპეციალობის მიმართ.

საზოგადოების მიზანი არის მეცნიერულ-კვლევითი და კლინიკური საქმიანობის ხელშეწყობა ნეიროქირურგიის დარგში, მეცნიერული ცოდნის და პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარების და მეცნიერული საქმიანობის მოტივირების მეშვეობით.

საზოგადოებას სურს ხელი შეუწყოს: ქართველ ნეიროქირურგების კავშირს ერთმანეთთან, ადგილობრივ და უცხოელ ექიმებთან, მეცნიერებთან, ასევე ნეიროქირურგიულ გაერთიანებებს შორის თანამშრომლობას.

საზოგადოება ითვალისწინებს დარგის ინტერესებს სპეციალიზაციის, პროფესიული განვითარების თუ კლავიფიკაციის ამაღლების გზაზე და აყალიბებს პროფესიულ სტანდარტებს. იგი წარმოადგენს ნეიროქირურგიის დარგს ნაციოლანურ და ინტერნაციონალურ დონეზე. 

Play Video

General Checkup Clinic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cardiovascular Center

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Pavel Neuroscience Center

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Obstetric & Gynecology Center

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Children Pediatric Center

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Our Experts

Our Doctors & Medical Specialists

Our doctors and experts are very sincere and professional in handling your every problem, armed with qualified experience in their fields.

Floyd Miles

Doctor

Roberta Fox

Doctor